Antarktyda

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Nowe Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/antarktyda-slajdowisko-16-pazdziernika/
Adres e-mail organizatorów
azygmunt@kontynenty4x4.pl
Termin
2019-10-16   do   2019-10-16
Informacje dodatkowe
“…Antark­tyda – naj­mniej znany i dopiero w XX wieku zdo­byty i czę­ściowo poznany VI kon­ty­nent. Czę­sto mylona z Ark­tyką i Antark­tyką, nie­za­miesz­kała, poza sta­cjami polar­nymi, w tym pol­ską. Wbrew powszech­nym opi­niom nie jest to jedy­nie kra­ina lodu i śniegu, ale także wyso­kich gór /najwyższy szczyt to Mt.Vinson 4892m/, w tym wul­ka­nów i sto­sun­kowo boga­tej fauny – pta­ków z pin­gwi­nami na czele oraz ssa­ków – fok i wie­lo­ry­bów…” W środę16 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w nie­zwy­kłą podróż do nie­zwy­kłego zakątka świata — na Antark­tydę. Razem z panem Andrze­jem Urba­ni­kiem odkry­jemy i poznamy to nie­zwy­kłe miej­sce.