Sprzątanie świata

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Cała Polska
Lokalizacja
Cała Polska
Strona www organizatorów
http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata
Termin
2017-09-15   do   2017-09-17
Informacje dodatkowe
Sprzątanie Świata (Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.