Afryka - nie tylko mosty. Część II

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/afryka-nie-tylko-mosty-czesc-ii-ostatnie-slajdowisko-przed-wakacjami-20-czerwca/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2018-06-20   do   2018-06-20
Informacje dodatkowe
W środę 20 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z prof. Kazi­mie­rzem Flagą, z któ­rym po raz kolejny wyru­szymy w podróż do Afryki. Tym razem będziemy “odkry­wać” Nami­bię, Zambię oraz Zim­ba­bwe. “…Zapra­szam w podróż do Afryki Połu­dnio­wej w ramach VII Świa­to­wej Wyprawy Mosto­wej. To druga część naszej opo­wie­ści, która obej­mo­wać będzie Nami­bię, Bot­swanę, Zim­ba­bwe i Zambię. Otwarte prze­strze­nie, zmie­nia­jące się kra­jo­brazy (pusty­nia, sawanna, góry, księ­ży­cowe widoki wzdłuż Ske­le­ton Coast), lokalni miesz­kańcy (Himba, Her­rero, Owambo z jed­nej strony, a potom­ko­wie nie­miec­kich kolo­ni­za­to­rów z dru­giej) i odkry­wa­nie zwie­rząt (Wiel­kiej i Małej Piątki) to zale­d­wie parę powo­dów, dla któ­rych warto wybrać się w te rejony Afryki…”